Porady i wskazówki

Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe firmy Romotop są wyposażone w szyby spłukiwanie za pomocą powietrza wtórnego, które pomaga utrzymać szybę czystą w czasie ogrzewania. Na utrzymanie czystości szyby ma wpływ obok stosowania odpowiedniego paliwa, wystarczającego dopływu powietrza spalania i odpowiedniego ciągu komina również sposób, w jaki piec kominkowy lub wkład kominkowy jest obsługiwany. W związku z tym zalecamy załadunek tylko jednej warstwy paliwa oraz jego równomierne rozłożenie w palenisku, jak najdalej od szyby. W przypadku zanieczyszczenia szyby, podczas ogrzewania, zaleca się zwiększenie intensywności spalania poprzez otwarcie regulatora powietrza, co zwykle powoduje samoczynne oczyszczenie szyby.

Może się zdarzyć, że niewielka część sadzy przyklei się do szyby. Nie musisz rozpaczać, jeśli szyba drzwiczek jest zakopcona, wystarczy wilgotna szmatka, którą zanurzysz w zimnym popiele (popiół nie może zawierać zanieczyszczeń, jak kamienie, itp.), a następnie wytrzyj szybę mechanicznie. Kiedy szyba jest mniej lub bardziej czysta, weź gazetę, ręcznik papierowy lub chusteczkę i wyczyść szybę. W ten prosty sposób uzyskasz doskonałe wyniki. Oczywiście wszystkie czynności należy wykonywać wyłącznie, gdy piece lub wkłady kominkowe są w stanie pełnego schłodzenia.

Zwykle do czyszczenia szyb pieców kominkowych i wkładów kominkowych stosowane są również płynne środki czyszczące. Jednak w wielu przypadkach, niezależnie od składu środka czyszczącego i jego interakcji z pozostałościami po spalaniu (cząstki popiołu, itd.), mogą one trwale uszkodzić lub zniszczyć różne części kominka lub wkładu kominkowego, takie jak uszczelki, szybę dekoracyjną, samą szybę, ... itd.

Z tego względu firma Romotop nie zaleca stosowania żadnych chemicznych środków czyszczących w swoich produktach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktów chemicznych.