Porady i wskazówki

Okresowa kontrola komina przez kominiarza musi odbywać się co najmniej raz w roku.

Kontrolę kanałów spalinowych przeprowadza kominiarz lub technik rewizyjny. Podczas kontroli konieczne jest zapewnienie dostępu do wszystkich części kanału kominowego, od urządzenia do wylotu komina, do dachu budynku, a także do drzwiczek kominowych, aby zapewnić bezproblemowe usunięcie sadzy.