Porady i wskazówki

Piece kominkowe i wkłady kominkowe muszą być czyszczone co najmniej raz w roku po sezonie grzewczym lub, w przypadku intensywnej, całorocznej eksploatacji, częściej w zależności od potrzeb. Oczywiście zależy to od częstotliwości palenia w piecach kominkowych. Wszelkie czynności należy wykonywać wyłącznie, gdy piece lub wkłady kominkowe są w stanie pełnego schłodzenia. Podczas czyszczenia należy usuwać osady z przewodów dymowych i komory spalania. Po zakończeniu sezonu grzewczego usuń luźne przepustnice kierunkowe ciągu, jeśli są zastosowane w Twoim urządzeniu grzewczym, to ułatwi dostęp do obszaru ponad nimi w kierunku przewodu dymowego. Zdejmij górny deflektor i wymurówkę szamotową, wyczyścić je a z paleniska komory spalania wyjmij lub odkurz wszelkie zanieczyszczenia, resztki sadzy i popiołu, ponieważ materiał ten może wchłaniać wilgoć i powodować korozję. Czyszczenie (z wyjątkiem szyby) należy wykonywać bez używania preparatów wodnych, np. za pomocą odkurzania lub szczotką stalową.

Po oczyszczeniu zamknij piec kominkowy lub wkład kominkowy odpowiednimi zasuwami, jeśli jest nieczynny.

Wszelkie modyfikacje urządzenia grzewczego są niedopuszczalne.