Porady i wskazówki

Podstawową zasadą jest zawsze wybieranie zimnego popiołu z (rusztu) paleniska komory spalania.

Opróżniając popielnik, należy zwrócić uwagę na to, aby już przy napełnieniu do połowy stożek popiołu nie dostał się zbyt blisko rusztu, a przez to, żeby ruszt nie został uszkodzony przez przegrzanie. Jednocześnie popiół mógłby ograniczać wlot powietrza potrzebnego do spalania. Popielnik opróżniać w stanie całkowitego schłodzenia, najlepiej podczas przygotowania do kolejnego rozpalenia. Do czyszczenia popielnika lub paleniska bez popielnika, oczywiście w stanie zimnym, nadaje się odkurzacz przeznaczony do popiołu z filtrem do drobnych zanieczyszczeń.

Gdzie wyrzucać popiół? Drewniany popiół zawiera minerały, dzięki czemu można go wrzucić do kompostownika lub używać go jako nawozu w ogrodzie. Musi to być popiół z drewna, które nie zostało poddane obróbce chemicznej.

Przed opróżnieniem popielnika należy uważać, aby nie zawierał żarzących się pozostałości paliwa, które mogłyby spowodować pożar w pojemniku na odpady. W przypadku niektórych typów pieców kominkowych lub wkładów kominkowych popielnik jest umieszczony w zagłębieniu pod rusztem, bez możliwości wyjmowania go z boku. W tym wypadku popielnik należy wyjmować, tylko gdy urządzenie grzewcze jest nieczynne, w stanie schłodzonym. Dostęp do popielnika jest możliwy po odchyleniu rusztu.