Porady i wskazówki

  • Do rozpalania należy używać wyłącznie suchego drewna. Postaraj się, aby ogień zapłonął jak najszybciej, a w komorze spalania pojawiła się odpowiednia temperatura, co spowoduje, że gazy uwalniane z paliwa będą się dobrze paliły. Osiągniemy to pozostawiając otwarty wlot powietrza pierwotnego i wtórnego.
  • Za jednym razem dokładaj niewielką ilość drewna (2 - 3 polana), zawsze na rozżarzone węgle, pozostaw całkowicie otwarty dopływ powietrza wtórnego.
  • Jeśli na dnie komory spalania znajduje się wystarczająca warstwa rozżarzonego drewna, zmniejsz dopływ powietrza wtórnego zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło. Drewno pali się wolniej, jeśli ma mniejszy dopływ powietrza.
  • Nie wrzucaj drewna do paleniska, ale wkładaj. Wrzucenie może spowodować uszkodzenie cegieł szamotowych i / lub szyby!