Porady i wskazówki

Aby Twój piec kominkowy lub wkład kominkowy dobrze działał, potrzebuje odpowiedni dopływ powietrza. Im większe jest palenisko i im lepiej zaizolowane pomieszczenia, tym bardziej potrzebny jest dopływ powietrza zewnętrznego – z zewnątrz, z korytarza lub piwnicy. Palenie jest wtedy całkowicie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Powietrze zewnętrzne można doprowadzać z podłogi (doprowadzenie dolne) lub od tyłu (doprowadzenie tylne). Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe posiadają centralny dopływ powietrza! Wybierając urządzenie grzewcze i następnie instalując poinformuj sprzedawcę o zabudowanym okapie lub klimatyzatorze w tym samym pomieszczeniu, aby sprzedawca wiedział, że w danym pomieszczeniu podczas eksploatacji wszystkich urządzeń może powstać podciśnienie, które może negatywnie wpłynąć na działanie pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.