Porady i wskazówki

Montaż i instalacja pieca kominkowego lub wkładu kominkowego musi by przeprowadzona przez autoryzowanego sprzedawcę Romotop.

Kontraktowi partnerzy handlowi Romotop spol. s r.o. są w stanie wykonać kompletną instalację, która będzie zgodna z Twoimi wymaganiami i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Szczegółowa instrukcja instalacji i użytkowania jest dołączona do produktu; jest również dostępna na stronie internetowej. Przed użyciem pieca kominkowego lub wkładu kominkowego należy uważnie przeczytać instrukcję. Niewłaściwy montaż, samodzielna instalacja i późniejsza obsługa powoduje utratę gwarancji. Nie zezwala się również na dokonywanie nieautoryzowanych modyfikacji pieców lub wkładów kominkowych.

Lista autoryzowanych sprzedawców Romotop

Urządzenia grzewcze wyposażone w wymienniki ciepła muszą być instalowane pod nadzorem i regularnie kontrolowane przez osobę wykwalifikowaną, która została w tym celu przeszkolona.

Lista autoryzowanych sprzedawców Romotop