Porady i wskazówki

Piece kominkowe lub wkłady kominkowe należy instalować na podłogach o odpowiedniej nośności. Jeśli istniejący zespół nie spełnia tego koniecznego warunku, należy podjąć odpowiednie środki (np. zastosować podkładkę nośną), aby spełnić ten wymóg.

Na twardej i poziomej podłodze wykonanej z palnego materiału konieczne jest umieszczenie niepalnego podłoża, np. z blachy, szkła, płytek, ewentualnie innej ozdobnej podkładki bazowej, itd. Jeśli podłoga jest nierówna lub niewystarczająco twarda, piece kominkowe lub wkłady kominkowe mogą stać się niestabilne.