Romotop i środowisko

Ludzie wykorzystują ogień do zapewnienia ciepła już od tysięcy lat. Od czasów otwartych ognisk naszych przodków do nowoczesnych kominków nastąpiły znaczne zmiany. Piece kominkowe i wkłady kominkowe Romotop posiadają starannie opracowany, nowoczesny system spalania, który przy właściwym użytkowaniu gwarantuje rozwiązanie ogrzewania przyjazne środowisku.

 Cykl naturalny

Podczas spalania drewna wytwarzana jest podobna ilość dwutlenku węgla (CO2), jak w przypadku rozkładu drewna w lesie. Środowisko nie jest zatem obciążane nadmierną produkcją dwutlenku węgla. Oznacza to, że spalanie drewna nie zwiększa efektu cieplarnianego jak inne paliwa kopalne - węgiel, olej opałowy lub gaz. Ponadto drewno jest odnawialnym źródłem energii, podczas, gdy węgiel, olej i gaz mają ograniczona zasoby.

 Romotop i normy

Firma Romotop produkuje przyjazne dla środowiska piece i wkłady, które spełniają najsurowsze ekologicznenormy. Wszystkie kominki produkowane przez firmę ROMOTOP s.r.o. są testowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i legislacyjnymi wg normy EN 13 240 i EN 13 229 (standard europejski). Dzięki spełnieniu europejskiego standardu technicznego, wszystkie nasze piece i wkłady posiadają oznaczenie CE „Communité Européen“. Tak oznaczone produkty gwarantują nie tylko mniejszy negatywny wpływ na środowisko, ale również ich wysoką jakość.

Ochrona środowiska – kilka użytecznych rad producenta firmy Romotop spol. s r. o.

Z pewnością można stwierdzić, że każdy użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z urządzenia grzewczego i zapewnienie jego ekologicznej eksploatacji. Aby to osiągnąć przypominamy kilka następujących zasad:

  • Zapewnić, aby piec kominkowy i wkład zostały prawidłowo zainstalowane oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Przed pierwszym użyciem pieca kominkowego i wkładu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
  • Unikać spalania jakiegokolwiek rodzaju niedozwolonego paliwa, odpadów, jak np. kartony po napojach, tworzywa sztuczne lub drewno poddane obróbce chemicznej,itd. Do ogrzewania stosować wyłącznie drzewo.
  • Do ogrzewania stosować tylko suche drewno, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%.
  • Naraz nie należy wkładać więcej drewna niż podaje instrukcja obsługi (patrz maksymalna dawka paliwa w karcie technicznej).
  • Powietrze jest niezbędne do ekologicznego i ekonomicznego spalania, dlatego należy zawsze zapewnić jego odpowiedni dopływ.
  • Ogrzewanie nocne nie jest ani przyjazne dla środowiska, ani opłacalne. Spalanie drewna przy zmniejszonym dopływie powietrza wytwarza niewiele ciepła i zwiększa emisję dymu, co niszczy zarówno środowisko, jak też komin.
  • Pamiętaj o regularnej konserwacji urządzenia grzewczego, stosuj się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz zaleceń sprzedawcy, dzięki temu zapewnisz prawidłowe działanie pieca i zminimalizujesz jego negatywny wpływ na środowisko.
Wybierz język