Słownik pojęć

A

Automatyczna regulacja Romotop Direct

Automatyczna regulacja to inteligentne urządzenie techniczne - sygnalizacja optyczna (LED) i akustyczna kolejnego załadunku paliwa, która na podstawie temperatury spalin steruje ilością spalanego powietrza w celu optymalizacji spalania. Dzięki automatycznej regulacji można osiągnąć maksymalną skuteczność produktu, oszczędność paliwa, a także wydłużyć czas spalania.

Autoryzowany sprzedawca

Autoryzowany sprzedawca to osoba lub firma, która została przeszkolona i uzyskała uprawnienia do sprzedaży i montażu produktów firmy Romotop spol. s r.o. Lista autoryzowanych sprzedawców znajduje się na stronie www.romotop.pl

B

Brykiety drewniane

Brykiety drewniane składają się z prasowanych kawałków lub pulpy drzewnej, trocin i wiórów (czasami też drobnych resztek kory), zwykle mają kształt walca bez dodatku domieszek i niekorzystnych spoiw. Są suszone maszynowo i w związku z tym mają wyższą wartość opałową niż drewno.

C

Centralny dopływ powietrza (CDP)

Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe Romotop posiadają „Centralne doprowadzenie powietrza“, które może być również nazywane „Dopływem powietrza zewnętrznego“. W praktyce oznacza to, że urządzenie grzewcze można podłączyć otworem kanałowym (który musi być przygotowany pod względem budowlanym – doprowadzenie w podłodze, otwór w murze, otwór do piwnicy, itp.) do dopływu powietrza z zewnątrz, ewentualnie innego pomieszczenia, co powoduje, że spalanie jest niezależne od powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany piec lub wkład kominkowy. Niniejsze rozwiązanie szczególnie nadaje się do budynków hermetycznych i budynków wyposażonych w rekuperację. Patrz również domy energooszczędne i pasywne.

Ceramiczne szkło żaroodporne

Szkło do pieców kominkowych i wkładów kominkowych produkowane jest ze specjalnej przejrzystej ceramiki, która zapewnia wymaganą wysoką odporność na temperaturę. Zastosowanie powszechnie dostępnego szkła nie jest możliwe, ponieważ szyba w piecach lub wkładach kominkowych ma bezpośredni kontakt z ogniem w palenisku, co spowodowałoby jej natychmiastowe uszkodzenie.

Do naszych pieców i wkładów kominkowych stosujemy ceramiczne szkło żaroodporne ROBAX® producenta SCHOTT, które jest przejrzyste oraz niezwykle odporne na ciepło. Jest to szkło o niskiej rozszerzalności cieplnej, może więc być stosowane w środowisku, w którym narażone jest na wysoką temperaturę, szczególnie drzwiczki paleniska pieców kominkowych, wkładów kominkowych i ścian ochronnych w przypadku otwartych kominków, żaroodporne płyty kuchenek oraz płyty indukcyjne, itp.

Ciąg komina

Dzięki kominowemu efektowi powstaje w kominie podciśnienie, które powoduje krążenie w górę. Takie krążenie jest niezbędne do odprowadzenia spalin - dymu ze spalania. Ciąg komina powstaje w wyniku różnych temperatur kanału pomiędzy górnym i dolnym otworem komina. Odpowiedni ciąg komina zależy od jego konserwacji – jeżeli kanał jest zatkany, nie może dobrze ciągnąć oraz od warunków zewnętrznych w okresie przejściowym, względnie przy wyższych temperaturach zewnętrznych powyżej 15°C, w deszczowe i wilgotne dni, podczas gwałtownych porywów wiatru, w zależności od okoliczności może dojść do pogorszenia ciągu kominowego (odciągu spalin z pieców kominkowych czy wkładów).

Warunkiem prawidłowego działania pieców kominkowych lub wkładów kominkowych jest odpowiedni komin (minimalny przekrój, ciąg komina, szczelność, itp.). Przed ustawieniem urządzenia grzewczego należy skonsultować się z odpowiednim kominiarzem. Parametry dotyczące komina są zawarte w karcie technicznej każdego pieca kominkowego lub wkładu kominkowego Romotop. W przypadkach, gdy ciąg komina jest zbyt duży zaleca się zainstalowanie odpowiedniej klapy kominowej lub regulatora ciągu komina. Zbyt duży ciąg może powodować problemy eksploatacyjne np. zbyt intensywne spalanie, wysokie zużycie paliwa oraz doprowadzić do trwałego uszkodzenia pieca kominkowego.

Czopuch do odprowadzania spalin

Górny lub tylny zwykle żeliwny wylot, nazywany także „kominkiem“, przeznaczony do połączenia z kanałem dymowym i umożliwiający swobodne odprowadzenie spalin do komina.

D

Deflektor /półka dymowa/

Przestrzeń pomiędzy wylotem spalin i płytą szamotową (stropem) komory spalania, przez którą przepływają spaliny (dym), jest zwykle wyposażona w półkę dymową tzw. deflektor. Dzięki temu osiąga się wymaganą temperaturę w miejscu wylotu spalin i równolegle ze skutecznym spalaniem zwiększa się sprawność pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.

Domy energooszczędne i pasywne

Typowe projekty, zaprojektowane jako domy (rodzinne) energooszczędne lub pasywne, które odznaczają się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania. Nie stosuje się tu żadnych złożonych technicznie urządzeń, a obniżenie strat cieplnych zapewnia się poprzez dokładną izolację, która potrafi utrzymać temperaturę w pomieszczeniach przez cały rok.

Jeżeli chcesz zainstalować piec kominkowy lub wkład kominkowy w domu energooszczędnym, zwykle konieczne jest doprowadzenie do urządzenia grzewczego powietrza zewnętrznego. Przed zakupem urządzenia grzewczego należy skonsultować się ze swoim sprzedawcą.

Double spin - system odprowadzania spalin (wkładu kominkowego)

System odprowadzania spalin Double spin został opracowany przez firmę Romotop w celu uzyskania najkorzystniejszej trajektorii odprowadzania spalin z komory spalania do czopuchu wkładu kominkowego / kanału kominowego, celem osiągnięcia maksymalnej troski o środowisko, optymalnej czystości spalania w połączeniu z odpowiednią skutecznością i estetyką spalania.

  • Spalanie jest wyjątkowo stabilne przy różnych dawkach paliwa. Proces spalania jest łatwy do utrzymania nawet przy małych dawkach paliwa, czyli podczas spalania przy niskiej mocy.
  • Podczas prac w zakresie idealnej mocy nadal osiąga się optymalne spalanie, które zwykle uzyskuje się u innych produktów w znacznie krótszych odstępach czasu. Oczywiście ekologia pracy idzie w parze z jej ekonomiką.

Projektanci i inni specjaliści mają możliwość umieszczenia wkładów kominkowych Romotop w szerokim spektrum budynków o różnych stratach ciepła, nawet tam, gdzie zwykły wkład kominkowy z dużym przeszkleniem nie jest odpowiedni.

Drewno

Drewno jest podstawowym paliwem do pieców kominkowych i wkładów kominkowych Romotop. Aby osiągnąć nominalne parametry pieca zaleca się stosowanie suchych polan o średnicy 5 - 8 cm, długości 20 - 30 cm i zawartością wilgoci mniejszą niż 20% pojemności wagowej (optymalnie 10% poj. wag.). Wyższa wilgotność drewna powoduje, że energia, która została wyemitowana w postaci ciepła, usuwa tę wilgoć, dlatego drewno ma mniejszą wartość opałową. W 1 kg drewna o wilgotności 20% zawarte jest ok. 3 kW energii cieplnej.

E

EN 13229

Norma europejska dla wszystkich urządzeń zabudowanych przeznaczonych do ogrzewania i wkładów kominkowych na paliwa stałe, wymagania i badania. Patrz Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych.

Niniejsza norma europejska określa wymagania dotyczące projektowania, produkcji, konstrukcji, właściwości eksploatacyjnych (wydajność i emisje), bezpieczeństwa, instrukcji i oznakowania, w tym powiązane metody badania typu urządzeń przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych na paliwa stałe. Niniejsza norma odnosi się do urządzeń z ręcznym załadunkiem paliwa. Urządzenia te zapewniają ogrzewanie pomieszczeń, w których się znajdują. Oprócz tego, jeśli urządzenia wyposażone są w ogrzewacz, zapewniają również ogrzewanie wody (pitnej) użytkowej i/lub wody centralnego ogrzewania. W tych urządzeniach, zgodnie z instrukcją producenta można spalać bądź paliwa mineralne, brykiety torfowe, naturalne lub przetworzone polana drewniane, lub kombinacje tych paliw.

Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe, które są eksploatowane w Unii Europejskiej, muszą bezwzględnie spełniać wymagania niniejszej normy.

EN 13240

Norma europejska dla wszystkich urządzeń na paliwa stałe przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, wymagania i badania. Patrz Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych.

Niniejsza norma europejska określa wymagania dotyczące projektowania, produkcji, konstrukcji, właściwości eksploatacyjnych (wydajność i emisje), bezpieczeństwa, instrukcji i oznakowania, w tym powiązane metody badania typu urządzeń przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych na paliwa stałe. Niniejsza norma odnosi się do urządzeń z ręcznym załadunkiem paliwa. Urządzenia te zapewniają ogrzewanie pomieszczeń, w których się znajdują. Oprócz tego, jeśli urządzenia wyposażone są w ogrzewacz, zapewniają również ogrzewanie wody (pitnej) użytkowej i/lub wody centralnego ogrzewania. W tych urządzeniach, zgodnie z instrukcją producenta można spalać bądź paliwa mineralne, brykiety torfowe, naturalne lub przetworzone polana drewniane, lub kombinacje tych paliw.

Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe, które są eksploatowane w Unii Europejskiej, muszą bezwzględnie spełniać wymagania niniejszej normy.

Etykieta

Patrz tabliczka znamionowa.

I

Inwersja temperatury powietrza

Inwersja temperatury powietrza lub inwersja temperaturowa jest zjawiskiem meteorologicznym polegającym na wzroście temperatur wraz z wysokością.

Jedną z konsekwencji inwersji temperatury powietrza jest wyraźne zwiększenie stężenia zanieczyszczeń w spalinach i kominach w stałej przyziemnej warstwie powietrza. Inwersja temperaturowa zachowuje się jak warstwa blokująca, w której koncentrują się substancje szkodliwe z lokalnego ogrzewania, transportu i innych źródeł.

Sytuacje inwersyjne, trwające kilka dni, a czasami tygodni, występują zwykle w miesiącach jesiennych i zimowych. Charakterystyczne jest niskie zachmurzenie, zasnuwające niziny, natomiast obszary górskie cieszą się czystym i ciepłym powietrzem. Przerwanie inwersji zwykle spowodowane jest przejściem wyraźniejszego frontu atmosferycznego i związanego z nim przepływu dużych mas powietrza.

K

Kanał spalinowy

Kanał spalinowy to przestrzeń w górnej części pieca kominkowego lub wkładu kominkowego, którędy przepływają spaliny (dym). Tuż nad komorą spalania zwykle umieszczone są przepustnice, lub deflektory oraz inne elementy służące do efektywnego spalania i powodujące, aby ciepło po prostu nie uciekało do komina. Kanały spalinowe we wszystkich produktach firmy Romotop zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby piece kominkowe i wkłady miały jak największą skuteczność i co najmniejsze emisje.

Kit ogniotrwały

Kit odporny na temperatury od -20 °C do 1200°C. Służy do uszczelniania pęknięć i szczelin cegieł szamotowych do pieców i kominków, kotłów, pieców, kołnierzy kominowych, przewodów dymowych, szczelin otwartych palenisk, itp. Kit ogniotrwały jest również szeroko stosowany do zabezpieczenia sznura uszczelniającego w drzwiczkach paleniska. Jego całkowity czas utwardzania w zależności od temperatury i grubości szczeliny wynosi ok. 24 godzin.

Kit ogniotrwały jest powszechnie dostępny w specjalistycznych sklepach, można go nabyć u autoryzowanych sprzedawców lub bezpośrednio w firmie Romotop.

Klapa kominowa

Do komina i podobnie do kanału dymowego w miejscu podłączenia pieców kominkowych lub wkładów kominkowych można zainstalować element wyposażony w klapę. Klapa ta służy do regulacji ciągu, jeśli jest zbyt duży lub do zatrzymania przepływu powietrza, jeżeli w urządzeniu grzewczym nie palimy, aby naturalny ciąg komina nie chłodził budynku i nie odciągał ciepła.

Komin

Istnieją różne rodzaje kominów, jak: murowane, ze stali nierdzewnej, składane z zestawów modułowych. Stan komina, jego rozwiązanie konstrukcyjne oraz jego właściwe podłączenie do pieca kominkowego lub wkładu kominkowego, ma istotny wpływ na prawidłowe działanie produktu. Warunkiem prawidłowego działania pieców kominkowych lub wkładów kominkowych jest odpowiedni komin (minimalny przekrój, ciąg komina, szczelność, itp.). Za stan komina odpowiada właściciel domu, w związku z tym jest również w pełni odpowiedzialny za zapewnienie okresowych przeglądów i jego konserwację.

Konwekcja ciepła

Konwekcja oznacza krążenie. Patrz Rozpraszanie /i przekazywanie/ ciepła poprzez krążenie.

Korpus

Nośny element spawany pieców kominkowych lub wkładów kominkowych, na którym zamocowane są inne elementy jak np. drzwiczki kominka, drzwiczki pojemnika na drewno, zawiasy, wyposażenie ceramiczne, kamienne lub inne, itp.

Kratki regulacyjne

Części otworów wlotowych i wylotowych służące do rozprowadzania i kierowania przepływem powietrza podczas konwekcji.

M

Maksymalne nadciśnienie robocze wody

Wartość graniczna nadciśnienia wody, przy której można urządzenie /piec kominkowy lub wkład kominkowy/ bezpiecznie eksploatować.

Moc nominalna

Moc nominalna to taka, przy której piece kominkowe lub wkłady kominkowe były homologowane w laboratorium badawczym. Przy takiej mocy obowiązują dane dotyczące wydajności i emisji, podane w karcie technicznej instrukcji obsługi oraz na tabliczce znamionowej.

N

Nominalna moc cieplna

Całkowita moc cieplna urządzenia / ogrzewacza, określona przez producenta i osiągnięta w warunkach badania spalania danego paliwa testowego. Nominalna moc cieplna podawana jest w kilowatach kW. Wskazuje ilość ciepła dostarczanego przez piec kominkowy lub wkład kominkowy do pomieszczenia w ciągu jednej godziny (kWh) w trakcie spalenia określonej ilości paliwa (drewna).

Numer seryjny produktu Romotop

Numer seryjny produktu Romotop to unikalny dziesięciocyfrowy kod numeryczny i literowy, unikalny dla każdego pieca kominkowego lub wkładu kominkowego firmy Romotop. Numer seryjny służy do identyfikacji poszczególnych produktów konkretnego wykonania konstrukcyjnego.

Numer seryjny produktu Romotop można znaleźć w karcie gwarancyjnej „etykieta, żółta tabliczka producenta“, ewentualnie znajduje się w protokole przekazania, który otrzymaliśmy od naszego sprzedawcy wraz z zakupem pieca kominkowego lub wkładu kominkowego. Można go również odczytać z blaszanej tabliczki znamionowej (lub na aluminiowej etykiecie samoprzylepnej) bezpośrednio na produkcie z tyłu obudowy, ewentualnie w przestrzeni pojemnika na drewno pieca kominkowego, w przypadku wkładu kominkowego znajduje się w przestrzeni pod popielnikiem. Patrz także tabliczka znamionowa.

O

Odpady

Do spalania w piecach kominkowych lub wkładach kominkowych Romotop nigdy nie należy stosować jako paliwa „bieżących odpadów domowych“ lub cieczy palnych, koksu, węgla ani odpadów takich jak, płyty wiórowe, tworzywa sztuczne, woreczki, impregnowane drewno lub wióry, trociny ani pelety.

Spalanie takich materiałów nie tylko silnie zanieczyszcza środowisko nas wszystkich, ale również niszczy piec kominkowy (wkład kominkowy) i komin! W przypadku skargi lub reklamacji, spalanie odpadów można stwierdzić na podstawie próbki z wewnętrznej powierzchni komory spalania.

Otwory rewizyjne i wentylacyjne

Otwory wentylacyjne i czyszczące służą do odpowietrzenia obudowy wkładu kominkowego (zgodnie z przepisami – należy skonsultować ze sprzedawcą), a także jako dostęp do zabudowanych elementów w celu przeprowadzenia czyszczenia i regularnej konserwacji elementów regulacyjnych. Do tego celu przeznaczone są np. drzwiczki rewizyjne w wymienniku ciepłowodnym, patrz wymiennik ciepłowodny.

P

Palenisko /ognisko/

Przestrzeń komory spalania w piecach kominkowych i wkładach kominkowych, w której spalane jest paliwo w wysokich temperaturach. Paleniska /ogniska/ pieców kominkowych i wkładów kominkowych Romotop są wymurowane cegłą szamotową, aby bezpośredni żar z ognia oddzielony był od blachy stalowej paleniska.

Paliwo

Paliwo to masa, w której zgromadzona jest energia, a w wyniku utleniania w formie spalania jest ona uwalniania w postaci ciepła. Drewno to najbardziej ekonomiczne i najczęściej stosowane paliwo do pieców kominkowych i wkładów kominkowych.

Piec kominkowy

Piec kominkowy pod względem budowlanym jest niezależnym urządzeniem grzewczym, z czego wynika istotna różnica w stosunku do wkładu kominkowego. Instalacja pieca kominkowego jest łatwa i szybka, prowadzona jest „na sucho“. Piece kominkowe produkowane są w wielu kształtach, wielkościach i wariantach, przeznaczone są do instalacji w różnych wnętrzach (mieszkania, domy, obiekty rekreacyjne, restauracje, itd.). Obudowa pieca kominkowego może być ceramiczna, kamienna lub z blachy stalowej. Instalacja musi być przeprowadzona przez osobę autoryzowaną.

Piece akumulacyjne / elementy akumulacyjne

Niektóre typy pieców kominkowych i wkładów kominkowych mogą być wyposażone w elementy akumulacyjne - bloki, płyty, pierścienie. W okresie aktywnego ogrzewania nadmiar ciepła, które w przeciwnym razie ulatnia się przez komin, akumuluje się i jest uwalniane po zakończeniu ogrzewania. Elementy akumulacyjne odznaczają się dużą pojemnością wagową nawet do 4 kg/l.

Płyta szklana/blacha pod piec

Płyta szklana lub blacha pod piec służą do ochrony palnej powierzchni podłogi przed urządzeniem grzewczym, na którą mogłyby spaść iskry lub inny gorący materiał z paleniska i spowodować jej uszkodzenie. Płyty szklane i blachy pod piec dostarczamy w różnych kształtach.

Popielnik w piecach kominkowych (wkładach kominkowych)

Jest integralną częścią wszystkich urządzeń przeznaczonych do spalania paliw stałych. Służy on do gromadzenia niespalonych resztek, tzn. popiołu – powstającego podczas spalania drewna, który spada do popielnika przez ruszt. Popielniki w piecach kominkowych i wkładach kominkowych są wyjmowane. Należy je wynosić zawsze, aż po schłodzeniu urządzenia grzewczego.

Popiół

Popił to sypkie, niespalone resztki palnych substancji stałych - opału, paliwa. Jeśli popiół jest jasny lub biały, oznacza to, że spalanie przebiega prawidłowo.

Popiół drzewny ze względu na stosunkowo wysoką zawartość potasu w masie drzewnej, zawiera znaczną ilość węglanu potasu (tzw. potażu), który w przeszłości był wytwarzany z popiołu drzewnego. Obecnie popiół z drzewa uważany jest za dobry nawóz potasowy.

Powietrze pierwotne

Konstrukcja pieców kominkowych i wkładów kominkowych Romotop zapewnia dopływ wystarczającej ilości pierwotnego i wtórnego powietrza spalania do komory.

Powietrze pierwotne wspomaga rozpalenie drewna, doprowadzane jest do paleniska komory spalania bezpośrednio do palącego się paliwa (do płomienia) zwykle przez popielnik i ruszt, wokół dolnej krawędzi drzwiczek i służy do początkowej reakcji spalania. Regulując ilość powietrza wchodzącego do procesu spalania, regulujemy szybkość palenia się / spalania.

Całkowicie otwarty dopływ powietrza pierwotnego powoduje „rozdmuchiwanie“ ognia i służy tylko do rozpalenia / zapalenia /. Po rozpaleniu i uzyskaniu w piecu kominkowym lub wkładzie temperatury roboczej zaleca się zminimalizować dopływ powietrza pierwotnego w celu zwiększenia wydajności spalania i umożliwienia pierwszeństwa dopływu powietrzu wtórnemu.

Powietrze spalania

Powietrze spalania doprowadzane jest do paleniska i umożliwia proces palenia, tzn. spalanie. Regulując ilość powietrza wchodzącego do procesu spalania, regulujemy szybkość palenia się / spalania. W przypadku braku zapewnienia odpowiedniego dopływu powietrza doprowadzanego do komory spalania, występuje nieprawidłowe spalanie. Patrz Powietrze pierwotne i wtórne.

Powietrze trzeciorzędowe

Powietrze trzeciorzędowe podobnie jak powietrze wtórne jest doprowadzane nad paliwem i ma ten sam cel – mieszanie i spalanie gazów palnych. Patrz powietrze wtórne.

Powietrze wtórne

Powietrze wtórne umożliwia bardziej wydajne spalanie paliwa, zwiększając tym samym moc grzewczą urządzenia grzewczego i przyczyniając się w znacznym stopniu do zmniejszenia substancji zanieczyszczających uwalniających się do powietrza. Równolegle do jego obecności dochodzi do tzw. wyzwalania (zrywania) zimnego powietrza na wewnętrznej stronie szyby przedniej. Upraszczając spłukuje szybę paleniska z sadzy, co czyni ją czystszą, dzięki czemu spalanie jest bardziej ekonomiczne i jednocześnie bardziej ekologiczne. Jest to powietrze, które jest doprowadzane do przestrzeni nad palącym się paliwem, ewentualnie na szybę z góry i uczestniczy we wtórnym spalaniu spalin.

Promieniowanie

Promieniowanie (wydzielanie, radiacja) jest procesem fizycznym, podczas którego substancja wydziela, przekazując do pomieszczenia energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Energia, która jest emitowana przez promieniowanie, zależy od kilku czynników: temperatury korpusu, koloru powierzchni i wielkości powierzchni. Patrz Rozpraszanie i przekazywanie ciepła poprzez promieniowanie /wydzielanie, radiację/.

Przewód dymowy

Przewód, zwykle blaszany, podłączony do czopucha odprowadzania spalin, przez który przepływają spaliny (dym) z kominka w kierunku komina.

R

Regulator ciągu

Urządzenie służące do ograniczenia przepływu powietrza i jednocześnie umożliwiające regulację ciągu komina. Jeżeli komin ma zbyt duży ciąg, a tym samym urządzenie grzewcze wyższą moc, niż jest potrzebna, zadziała regulacja ciągu. W razie jakichkolwiek trudności nasz specjalistyczny sprzedawca udzieli więcej informacji. Patrz również klapa kominowa.

Regulator dopływu powietrza spalania – pierwotny, wtórny

Sterowane ręcznie lub automatycznie urządzenie regulacyjne umożliwiające dopływ powietrza spalania – pierwotnego lub wtórnego.

Regulowana /Moc/ grzewcza

Każde urządzenie grzewcze oprócz swojej mocy nominalnej posiada również moc regulowaną - zakres ciepła, jaki piec kominkowy lub wkład kominkowy może przekazać podczas prawidłowego procesu załadunku paliwa i regulacji powietrza. Jest to zakres mocy, kiedy piec kominkowy lub wkład pracują w prawidłowych, tzn. optymalnych wartościach emisji.

Rozpalenie / Zapalenie / Rozpalanie

Użyj wystarczającej ilości paliwa i zastosuj „powyższy” proces zapalenia, aby urządzenie grzewcze uzyskało temperaturę pracy bez otwierania i dokładania drewna, zanim spali się pierwsza dawka paliwa. Przy prawidłowym rozpaleniu, w palenisku pozostaną tylko rozżarzone węgliki.

  • Piece kominkowe i wkłady kominkowe z rusztem - umieścić zmięty papier w palenisku, a na nim ułóż warstwowo wióry drewniane i drobne drewno. Do podpalenia użyj podpalacza stałego.
  • Piece kominkowe i wkłady kominkowe bez rusztu – do palenia wykorzystywane jest tylko powietrze wtórne, dlatego należy w palenisku umieścić najpierw polana drewna, następnie drobniejsze drewno, a na koniec wióry drewniane i papier.

Po zapaleniu odczekać, aby ogień swobodnie się rozpalił przy otwartych elementach powietrzno-regulacyjnych (powietrze pierwotne). Jak tylko ogień się rozpali i osiągnięty zostanie odpowiedni ciąg, można dołożyć większe polana bez obawy zadymienia. Dokładać tylko maksymalnie określoną ilość paliwa, w zależności od mocy znamionowej pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.

Rozpraszanie i przekazywanie ciepła poprzez krążenie /konwekcję/

Przekazywanie ciepła przez konwekcję lub krążenie opiera się na przepływie powietrza, które ogrzewa się w pobliżu urządzenia grzewczego, uzyskując energię i na zasadzie „ciepło unosi się w górę, a chłodne spada w dół“ następuje cyrkulacja i krążenie ogrzanego w ten sposób powietrza. Ciepło jest przenoszone w wyniku wzajemnego ruchu poszczególnych części, które mają różną temperaturę, a więc i różną gęstość wewnętrzną energii.

Rozpraszanie i przekazywanie ciepła poprzez promieniowanie /wydzielanie, radiację/.

Piece kominkowe i wkłady kominkowe posiadają zdolność przekazywania ciepła poprzez promieniowanie lub wydzielanie albo radiację. Za najbardziej zdrowe ciepło ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne pieców kominkowych i wkładów Romotop uważa się takie, które zostało wydzielone przez ceramikę. Ten rodzaj wymiany ciepła nie ogrzewa powietrza, ale ogrzewa powierzchnię wszystkich rzeczy, do których dochodzi promieniowanie. Patrz pojęcie Promieniowanie.

Ruszt (Rusztowina)

Część wewnętrznej, dolnej przestrzeni w palenisku, na której układa się paliwo, a przez którą przechodzą stałe resztki spalania do szuflady popielnika lub do popielnika. Przez ruszt przepływa również powietrze spalania. Ruszty /rusztowiny/ to bardzo obciążone części będące w bezpośrednim kontakcie z ogniem w palenisku, dlatego Romotop w piecach kominkowych i wkładach stosuje żeliwne.

Patrz również Żeliwo.

S

Sadze

Sadze to ciemne osady pyłu niespalonych resztek paliwa, które zawierają węgiel resztkowy w różnych postaciach, takich jak na przykład smoła. Powstają szczególnie podczas spalania paliw organicznych bogatych w węgiel przy nieodpowiedniej, tzn. zbyt niskiej temperaturze spalania i gromadzą się w kominie.

W przypadku złego procesu spalania sadze osadzające się na powierzchniach paleniska obniżają sprawność urządzenia grzewczego. Zwiększony stopień osadzania sadzy na szybie drzwiczek lub ścianach paleniska oznacza niedoskonałe spalanie. Sadze są łatwopalne i jeśli osadzają się w większej ilości na przykład w kominie, mogą ulec zapaleniu lub wybuchowi.

Skuteczność pieców kominkowych i wkładów

Stosunek całkowitej mocy cieplnej i całkowitego poboru cieplnego w okresie badania, wyrażony w procentach, tzn. ile energii cieplnej są w stanie wygenerować piece kominkowe lub wkłady kominkowe podczas spalania drewna o określonej wilgotności. Im wyższa jest wartość skuteczności, tym więcej uzyskamy ciepła.

Smołowanie komina

Osadzanie czarnej tłustej sadzy w kominie spowodowane jest niewystarczającym ciągiem, podciśnieniem w kominie i niską temperaturą komina. Odparowana woda, kwasy i inne związki zaczynają się skraplać na wewnętrznej stronie wkładki kominowej, zanim opuszczą komin. Nadmierna kondensacja wraz ze smołą tworzą gęstą masę - kreozot, który ścieka i uszkadza Twój kominek. Po ponownym rozpaleniu wydziela się silny nawet szczypiący zapach chemiczny.

Spalanie drewna

W wyniku spalania, tzn. oddziaływania ciepła, drewno rozkłada się na gazy palne, które następnie mieszają się z tlenem (doprowadzonym powietrzem spalania) i ulegają spaleniu. Dowodem, że powstałe gazy zostały prawidłowo spalone jest widoczny płomień. Im kolor płomienia jest jaśniejszy - żółto-biały, czasami nawet niebieski, tym spalanie jest lepsze. Jeżeli płomienie mają kolor od ciemnożółtego do czerwonego, występuje nieprawidłowe spalanie z powodu słabego dopływu powietrza oraz nieodpowiedniego spalania powstałych gazów, które w dużym stopniu niewykorzystane odchodzą do komina.

Wspomniane spalanie gazów występuje zawsze, gdy np. przy ognisku pieczemy kiełbaski. Bez tego drewno nie mogłoby by się palić.

Spaliny

Produkty spalania, które odchodzą z urządzenia grzewczego przez czopuch odprowadzania spalin do kanału dymowego /do komina/.

Spłukiwanie szyb

Patrz powietrze wtórne.

Stal o wysokiej wytrzymałości (stal stopowa)

Blacha o wysokiej wytrzymałości powstaje w wyniku tzw. wprowadzania składników stopowych. Wprowadzanie składników stopowych (z łac. Ligare = łączyć, wiązać) oznacza proces metalurgiczny, podczas którego celowo wprowadzane są pierwiastki stopowe do metalu macierzystego lub stopu metali celem poprawy jego właściwości użytkowych, szczególnie właściwości mechanicznych i twardości. Przykładem jest produkcja stali.

Stal stopowa jest wytwarzana przez dodanie innych metali (składników) do stali niskowęglowej. Najczęściej stosuje się molibden, mangan, nikiel, chrom, wanad i krzem. Rozróżniamy stale niskostopowe (do 4% innych metali) i wysokostopowe.

Szamot / wymurowanie komory spalania z cegły szamotowej

Obudowa komory spalania nazywana jest „szamotem“ lub „wymurówką szamotową“. Szamot to masa ogniotrwała stosowana do wymurówki pieców, które muszą wytrzymywać wysokie temperatury (około 1650 °C). Szamot podczas produkcji wypalany jest w wysokich temperaturach, gdzie następuje reakcja i połączenie poszczególnych składników poprzez wiązanie ceramiczne. Takie wiązanie ceramiczne szamotu zapewnia doskonałą odporność termiczną, niską rozszerzalność cieplną i zdolność akumulacyjną. Są to właściwości, które są odpowiednie dla obudowy komory spalania, a które ostatnio tak stosowane materiały, jak np. wermikulit czy ogniotrwały beton, nie osiągają tych parametrów. Kolejną zaletą jest jego odporność na korozję, z którą nie mogą konkurować cegły na bazie cementu. Domieszki różnych elementów dodają szamotowi kolor – biały, żółty, szary, typowy rdzawy i nawet czarny.

Wymurówka szamotowa komory spalania służy do osłaniania blachy stalowej paleniska od bezpośredniego ciepła. W piecach kominkowych i wkładach kominkowych Romotop zawsze znajdziesz prawdziwy szamot w jego najlepszej postaci – sprasowanych kształtek.

Sznur uszczelniający

Sznury uszczelniające różnych rodzajów, o jakości tkanej lub dzianinowej – płaskie, profilowane, lamowane z oplotem z drutu, drążone, samoprzylepne, itp. Stosowane są do osadzania szyby ogniotrwałej oraz do uszczelnienia drzwiczek paleniska pieców kominkowych i wkładów kominkowych. Zapobiega to przedostawaniu się nieprzyjemnego dymu do pomieszczenia. Wykonane są ze specjalnych włókien szklanych i wytrzymują temperaturę nawet 600°C. Na podstawie tych właściwości są oznaczane przez producenta jako ogniotrwałe. Sznur uszczelniający na drzwiczkach paleniska jest często zabezpieczony, podklejony kitem ogniotrwałym.

Szyba

Patrz Ceramiczne szkło żaroodporne

T

Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej znajdują się podstawowe informacje związane z piecem kominkowym lub wkładem kominkowym Romotop: nazwa i siedziba producenta, numer seryjny (który jest bardzo ważny ze względu na dokładną identyfikację produktu w przypadkach reklamacji lub zamawiania części zamiennych), informacje dotyczące mocy, skuteczności i parametrów emisji produktu, które stanowią ważne dane dla kominiarza.

Blaszana tabliczka znamionowa (ewentualnie aluminiowa etykietka samoprzylepna) przymocowana jest do tylnej obudowy blaszanej albo w miejscu na drewno w przypadku pieca kominkowego, w przypadku wkładu kominkowego znajduje się w przestrzeni pod popielnikiem. Patrz również Numer seryjny produktu Romotop.

Termostatyczna zawór schładzający (BVTS)

Zawór schładzający jest urządzeniem, które instalowane jest w piecach kominkowych lub wkładach kominkowych z wymiennikiem ciepłowodnym jako element bezpieczeństwa przed przegrzaniem wymiennika. Zawór pracuje automatycznie zgodnie z temperaturą na czujniku. Otwarcie wlotu wody chłodzącej odprowadza ciepło z wymiennika urządzenia, chroniąc go przed przegrzaniem. W przypadku sytuacji awaryjnej zalania podajnika paliwa wodą, zapobiega przed zapaleniem się paliwa w zbiorniku. Jest to jeden z wielu elementów bezpieczeństwa w piecach ciepłowodnych i wkładach Romotop. Czasami określany jest jako „pętla chłodnicza“.

Tlenek węgla (CO)

Tlenek węgla jest bezbarwnym gazem bez smaku i zapachu, nie jest drażniący, ale jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego i jest silnie trujący. Jest lżejszy od powietrza, ale miesza się z powietrzem. Powstaje przy nieprawidłowym spalaniu, jeżeli temperatura spalania jest zbyt niska, tzn. czas spalania w komorze spalania jest zbyt krótki lub brak jest tlenu - dopływu powietrza. Niewielka ilość może spowodować poważne problemy zdrowotne podczas wdychania.

Triple pass

Opatentowany system triple pass, lub potrójny przepływ spalin, opracowany przez firmę Romotop znacznie zwiększa efektywność wymiennika wkładów kominkowych i pieców kominkowych Romotop. W sposób bardziej uproszczony oznacza to, że jednakowa ilość spalin wydzielona przez komorę spalania, przejdzie przez kanał spalinowy wokół wymiennika kolejno trzy razy. Podczas tej trzykrotnie dłuższej drogi niż w wymienniku o standardowym rozwiązaniu, wymiennik potrafi pochłonąć maksymalną ilość ciepła, obniżając tym samym całkowite koszty ogrzewania obiektu. Różnica w stosunku do standardowego rozwiązania polega na zwiększeniu wydajności pieców lub wkładów kominkowych Romotop nawet o 10%.

U

Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych

Głównym celem Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych jest spełnienie zadań wynikających z przepisów Republiki Czeskiej regulujących normalizację techniczną, metrologię i badania państwowe oraz zadań w zakresie przepisów technicznych i norm stosowanych w ramach członkostwa Czech w Unii Europejskiej.

W

Wermikulit / skamoleks

Niepalny materiał izolacyjny o odporności na temperaturę do 1100°C, nie posiada jednak zdolności akumulacyjnej. Materiał ten jest odporny na szok termiczny, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i dlatego często jest stosowany obok szamotu jako wykładzina termiczno-izolacyjna silnie obciążonych konstrukcji będących bezpośrednio w kontakcie z płomieniem. Patrz także Deflektor.

Wkład kominkowy

Wkład kominkowy jest pod względem budowlanym integralną częścią przeznaczoną do zabudowy do kominków w różnych wnętrzach (mieszkania, domy, obiekty rekreacyjne, restauracje, itd.). Należy to uwzględnić przy wyborze, w trakcie projektowania i instalacji samego urządzenia grzewczego. Wkład kominkowy jest zamknięty w tzw. zabudowie, którą można realizować stosując różne materiały zarówno naturalne i sztuczne. Na zabudowanie względnie jej wykonanie kładzione są wymagania ustawodawcze, dlatego należy powierzyć realizację projektu specjaliście, patrz sprzedawca autoryzowany Romotop, który zapewni wykonanie zgodnie z wymogami ustawodawczymi.

Wymiennik ciepłowodny

Piece kominkowe i wkłady kominkowe mogą być wyposażone w wymiennik ciepłowodny, który podłączony jest w budynku do układu ogrzewania ciepłą wodą. Ciepło pochodzące ze spalania drewna przekazywane jest przez powierzchnię ciepło-wymienną do wody, która krąży przez wymiennik. Istnieje wiele rodzajów wymienników, a jego wybór należy dostosować do celu użycia i właściwości budynku, należy więc skonsultować się ze sprzedawcą i instalatorem. Istnieją modele wkładów kominkowych, które wyposażone są w tylny załadunek, w związku z tym można przechowywać drewno i dokładać je z pomieszczenia technicznego, a mimo to cieszyć się widokiem płomieni ognia z pomieszczenia wypoczynkowego.

Wypalanie farby ochronnej / pierwsze rozpalenie

Podczas pierwszych cykli farba na urządzeniu grzewczym utwardza się i może wydzielać nieprzyjemny zapach. Z tego względu należy rozgrzać piec kominkowy lub wkładkę kominkową na maks. dopuszczalną moc. Podczas pierwszych 4 - 5 cykli ogrzewania należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie z urządzeniem grzewczym i odizolować od pozostałych pomieszczeń, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zapachu, ewentualnie wynieść drobne zwierzątka lub ptaszki z przestrzeni zawierającej opary farby, zaleca się też na ten czas wyłączenie napowietrzania akwarium. Jak tylko farba zostanie wypalona, zjawisko to ustaje i nie jest już wydzielany nieprzyjemny zapach.

Patrz również Pierwsze uruchomienie pieca kominkowego lub wkładu w Ogólnej instrukcji instalacji i obsługi pieców kominkowych i wkładów kominkowych firmy Romotop spol. s r.o.

Z

Zasysanie powietrza „fałszywego“

W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwiczek lub szyby z powodu degradacji termicznej spowodowanej wypaleniem lub zużyciem w trakcie bieżącego użytkowania, lub niedomknięcia drzwiczek paleniska, zasysane powietrze dostaje się do procesu spalania w piecu lub wkładzie kominkowym. Nieszczelność powoduje niekontrolowany dopływ powietrza i nieregulowane spalanie. Zasysane powietrze „fałszywe“ powoduje problemy z wyregulowaniem spalania; płomienia w palenisku nie można zmniejszyć ani rozpalić (pali się wciąż jednakowo) zmniejszając wydajność urządzenia grzewczego.

Przy długotrwałym obciążeniu termicznym produktu przez przegrzanie, może wystąpić trwałe uszkodzenie konstrukcji pieca kominkowego (wkładu kominkowego).

Ż

Żeliwo /części żeliwne/

Żeliwo wytwarzane jest z surówki żelaza w połączeniu ze złomem żeliwnym i stalowym z domieszką koksu i wapienia. Dzięki wysokiej odporności na ciśnienie i temperaturę, stosuje się go do pieców kominkowych i wkładów kominkowych Romotop oraz do silnie obciążonych części będących w bezpośrednim kontakcie z ogniem w palenisku, takich jak rusztowiny, ruszty, ograniczniki, czopuch odprowadzania spalin, itp.

Wybierz język