DEKLARACJA ZGODNOŚCI

3.7.2017

DEKLARACJA ZGODNOŚCI


3.7.2017
ZAŚWIADCZENIE Z PRZEBIEGU BADAŃ PRODUKTÓW ROMOTOP S.R.O. NA RYNEK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Firma ROMOTOP spol. s.r.o deklaruje, że wszystkie modele pieców i wkładów kominkowych marki ROMOTOP spełniają warunki prawne uchwały sejmiku (patrz poniżej) w celu wprowadzenia na rynek polski w/w produktów grzewczych.

UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz
UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
oraz
UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
oraz
UCHWAŁA NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
oraz
UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Województwa Wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Termin wejścia w życie uchwały antysmogowej został ustalony na 1 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wybierz język