Porady i wskazówki

Kanały wymiennika należy czyścić w razie potrzeby, co najmniej raz na 3 tygodnie, za pomocą dostarczonej stalowej szczotki. Stopień zanieczyszczenia zależy głównie od wilgotności paliwa, sposobu obsługi (np. w trybie ekonomicznym - regulatory powietrza są zamknięte), a także od podłączenia do systemu grzewczego (patrz instrukcja użytkowania). Kanały wymiennika są dostępne z przestrzeni komory spalania. W przypadku pieców kominkowych lub wkładów kominkowych, w których stosowane są przepustnice kierunkowe ciągu, przepustnice te należy najpierw wyjąć.

Zanieczyszczony wymiennik powoduje nadmierne zadymianie komory spalania, a dym może dostać się do przestrzeni mieszkalnej. Warstwa zanieczyszczeń zmniejsza również sprawność wymiennika ciepłowodnego.