Porady i wskazówki

Kompletność i stan zachowania wymurówki szamotowej należy monitorować podczas sezonu grzewczego. Szczeliny między poszczególnymi cegłami szamotowymi służą jako dylatacja termiczna zapobiegająca pękaniu cegieł i nie mogą być wypełniane np. zaprawą szamotową, tak jak w przypadku starszych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Pęknięte cegły szamotowe nie tracą swojej funkcjonalności, chyba że całkowicie wypadną. W przypadku stwierdzenia wypadnięcia części wymurówki szamotowej należy ją wymienić.

Szamot wymienić zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.