Porady i wskazówki

Już podczas instalacji należy zapewnić odpowiedni dostępu do czyszczenia i konserwacji pieców kominkowych lub wkładów kominkowych, przewodu kominowego i komina, o ile nie jest możliwe czyszczenie go z innego miejsca, takiego jak dach lub drzwiczki przeznaczone do tego celu.

Nasze piece kominkowe lub wkłady kominkowe są produktami dobrej jakości i nie występują w nich poważne awarie podczas normalnej pracy. Piece kominkowe i kanały spalinowe muszą być jednak regularnie oraz dokładnie sprawdzane i czyszczone przed oraz po sezonie grzewczym.

Czyszczenie i wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać wyłącznie, gdy piece lub wkłady kominkowe są w stanie pełnego schłodzenia.

Istotne jest regularne sprawdzanie i wymiana części podlegających zużyciu w wyniku bieżącego używania i wymagających regularnej wymiany tzn. części będących w bezpośrednim kontakcie z ogniem, takie jak płyty szamotowe, uszczelki, płyty ochronne (deflektory), itd.

Jeśli szamot uległ pęknięciu, nie ma to wpływu na działanie i żywotność produktu, dopóki całkowicie nie wypadnie. Szamot należy wymienić również w przypadku całkowitego uszkodzenia podczas wykruszenia. Podczas jego wymiany należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Uszczelki drzwiczek i szyby zalecamy wymienić w zależności od potrzeb i stanu oraz użytkowania pieców kominków lub wkładów kominkowych, ale najlepiej co drugi sezon.Uszczelki jednak nie powinny być nadpalone, uszkodzone lub niepełnowartościowe. Nieszczelność powoduje niekontrolowany dopływ powietrza i nieregulowane spalanie. Przy długotrwałym obciążeniu termicznym produktu przez przegrzanie, może wystąpić trwałe uszkodzenie konstrukcji pieca kominkowego (wkładu kominkowego).

Uszczelnienie szyby, które ulegnie uszkodzeniu, traci funkcję uszczelnienia i dylatacji, co może spowodować pęknięcie szyby.

Podczas stosowania środków chemicznych należy ograniczyć kontakt z uszczelkami, aby uniknąć ich degradacji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu wynikające z użycia produktów chemicznych.